Vị trí máu tụ ở trong não thì lại có gặp được chỉ ra ở trong bảng 29-2. Nguồn nuôi hệ động mạch lại gặp của máu tụ trong não:
* hệ động mạch đậu vân : nguồn chảy máu nhân bèo (được thứ phát sau vi dày mạch Charcot-Bouchard)
* động mạch xuyên đồi thị
* các nhánh cạnh đường giữa bên hệ động mạch thân nền

những chỗ lại có gặp bên máu tụ bên trong não

% Vị trí
50% Thể vân (hạch nền); nhân bèo phổ niến nhất; cũng gồm có: nhân đậu, bao ở trong, cầu nhạt
15% Đồi thị
mười-15% Cầu não(90% nguyên do áp huyết cao)
10% Tiểu não
mười-20%  thực phẩm xám đại não
một-sáu% Thân não

Xuất huyết thùy não

Xuất huyết nguyên phát hợp thành 1 khối vào những thùy chẩm, thái dương, trán cùng với đính (gồm máu tụ bên trong não xuất phát của vỏ não cùng chất trắng dưới vỏ), đối ngược cho nhiều xuất huyết những cấu trúc sâu (hạch nền, đồi thị, cùng nhiều cấu trúc dưới lều). Chiếm đến 10-32% máu tụ ở trong não không nguyên do chấn thương. với máu tụ lớn, có lẽ khó phân biệt giữa máu tụ ở trong não thùy và máu tụ ngay trong não sâu.

Xuất huyết thùy sẽ phải cùng rối loạn cấu trúc hơn là xuất huyết sâu. Chúng vẫn thường lẽ thì cũng phổ biến khoảng hơn ở bệnh nhân vẫn thường sử dụng rượu không ít. Xuất huyết thùy vẫn thường lẽ thì cũng vẫn thường hậu quả lành tính hơn xuất huyết hạch-đồi thị.

chứng bệnh nguyên: Mặc dù rất nhiều Lý do chủ của máu tụ trong não đã được tạo ra xuất huyết thùy, nhưng nhiều Lý do chủ mà chắc chắn sẽ tạo ra xuất huyết thùy khoảng hơn gồm:

1.sự lan rộng bên xuất huyết sâu
2.chứng bệnh mạch máu não dạng bột: Lý do chủ gây máu tụ trong não thùy thì lại có gặp nhất ở nạn nhân cao tuổi vẫn thường áp huyết thông thường
ba.chấn thương
bốn.chuyển dạng xuất huyết bên nhồi máu thiếu máu
5.khối u
sáu.dị dạng mạch máu não (đặc biệt chính là AVM )
7.vỡ dày mạch
tám.tự phát
Xuất huyết bao ở trong
đang có ý nghĩa tiên lượng khi ấy liên quan đến chức năng hoạt động đối bên nếu mà xuất huyết nằm phía trong cùng/hay lan rộng qua bao ở trong, hay ngoài bao trong cùng chỉ ép ép nó, khiến khối máu đông dễ tiếp cận thông qua điều chữa trị phẫu thuật mà không phá hủy bao ngay trong.

Xem thêm: Vũ hoàng thanh tâm giúp phòng đột quỵ não hiệu quả